Mijn favorieten

Disclaimer voor m1makelaardij.nl

De website www.m1makelaardij.nl (Kamer van Koophandel 24420793), hierna te noemen m1makelaardij.nl, verleent je hierbij toegang tot m1makelaardij.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door m1makelaardij.nl en derden zijn aangeleverd. m1makelaardij.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op m1makelaardij.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van m1makelaardij.nl.
 

Beperkte aansprakelijkheid

De op m1makelaardij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van m1makelaardij.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op m1makelaardij.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij m1makelaardij.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van m1makelaardij.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.